Prawo odstąpienia od umowy

Informacje o zwrotach i anulowanie zamówień


Zwroty nie dotyczą wzelkich produktów, które posiadają personalizowany nadruk wybrany przez klienta.

 

Anulowanie zamówienia

Anulowanie może odbyć się jedynie do 30 dni po złożeniu zamówienia. Może zostać dokonana jedynie przez osobę, kóra osobiście złożyła zamówienie, osoby trzecie są wylączone od składania próśb o zwrot/anuowanie.

Aby złożyc anulację zamówienia proszę zwrócić sie na poniższy adres

GUSTI LEDER GmbH
ERICH-SCHLESINGER-STR. 62
18059 ROSTOCK
GERMANY
Within Germany: +49 381 367 67 30

Lub drogą mailową na

info@gusti-leder.de

 

Proszę o podanie konkretnego powodu chęci zwrotu danego produktu.

Proszę o nie przekrocznie czasu do 30 dni od złożenia zamówienia. W takim wypadku zwrot produktu nie będzie rozpatrzony.

 

Anulowanie

Po złożeniu prośby o anulowanie produktu, koszty produktu zostaną zwrócone na pańskie konto, zktórego płatność została dokonana. Wyjątkiem są wszelkie koszty wysyłki. Wyjątkiem są różwnież wszelkie koszty wysyłek niestandardowych, nie proponowanych przez nas.

Koszty zostaną zwócone na konto w czasie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas informacji z prośbą o anulowanie. Metodą zwrotu kosztów, będzie ta sama metoda, jaką dokonali państwo płatności. Możemy zrealizować inną metodę zwrotu płatności, na pańskie życzenie.

Proszę niezwłocznie zwócić do nas produkt, nie póżniej niż 14 dni od daty, w której powiadomili nas państwo o chęci zwrotu. Koszty wysyłki produktu ponosi klient. Koszty naprawy ewentualnych szkód produktu ponosi klient. 

Formularz

Proszę o wypełnienie tego formularza w przypadku chęci zwrotu produktu

Wnoszę prośbę o anulowanie danego produktu  (*) z świadczeniem o poniższe dane (*) 

-Zamówione  (*)/ Otrzymane  (*)

- Imię klienta
- Adres klienta 
- Podpis klienta 
- Data

-----------------------
(*) Niepotrzebne skreślić

Wyświetlony